Trang sức kim cương
Hiển thị:

DCX011 Dây chuyền liền mặt kim cương baguette Senyda

DCX011 Dây chuyền liền mặt kim cương baguette Senyda

DCX011 Dây chuyền liền mặt kim cương baguette Senyda Giá bán sản phẩm mang tinh chất tham khảo, tương ứng khối lượng vàng và khối lượng đá quý của sản ..

6.720.000 VNĐ

62 (lượt mua)
NHX045 Nhẫn Mặt trăng Senyda

NHX045 Nhẫn Mặt trăng Senyda

NHX045 Nhẫn Mặt trăng Senyda Giá bán sản phẩm mang tinh chất tham khảo, tương ứng khối lượng vàng và khối lượng đá quý của sản phẩm hiện có tại cửa h&..

14.600.000 VNĐ

35 (Lượt mua)
NHX043 Nhẫn 1 kim cương Intense Orange đai tấm Garnet Sendya

NHX043 Nhẫn 1 kim cương Intense Orange đai tấm Garnet Sendya

NHX043 Nhẫn 1 kim cương Intense Orange đai tấm Garnet Sendya Giá bán sản phẩm mang tinh chất tham khảo, tương ứng khối lượng vàng và khối lượng đá quý của sả..

13.940.000 VNĐ

25 (lượt mua)
NHX042 Nhẫn 1 hột Sapphire đai tấm Senyda

NHX042 Nhẫn 1 hột Sapphire đai tấm Senyda

NHX042 Nhẫn 1 hột Sapphire đai tấm Senyda  Giá bán sản phẩm mang tinh chất tham khảo, tương ứng khối lượng vàng và khối lượng đá quý của sản phẩm hiện c..

32.900.000 VNĐ

22 (lượt mua)
BTX024 Vỏ bông tai hoa 10 cánh nhọn Senyda

BTX024 Vỏ bông tai hoa 10 cánh nhọn Senyda

BTX024 Vỏ bông tai hoa 10 cánh nhọn Senyda Bông tai vàng trắng 750 đính kim cương. Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10..

8.800.000 VNĐ

17 (lượt mua)
MDX027 Mặt cỏ 3 lá dancing diamond vàng Senyda

MDX027 Mặt cỏ 3 lá dancing diamond vàng Senyda

MDX027 Mặt cỏ 3 lá dancing diamond vàng Senyda Mặt dây chuyền vàng 750 Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 417, 14K 585, 15..

3.520.000 VNĐ

47 (Lượt mua)
BTX019 Bông tai móc câu dãy xoàn Senyda

BTX019 Bông tai móc câu dãy xoàn Senyda

BTX019 Bông tai móc câu dãy xoàn Senyda Bông tai vàng trắng 585 đính kim cương. Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công t..

12.980.000 VNĐ

25 (lượt mua)
NHX037- NHV323 Nhẫn cưới bản trơn cẩn kim cương và nhẫn 1 hột 4 chấu nhỏ Senyda

NHX037- NHV323 Nhẫn cưới bản trơn cẩn kim cương và nhẫn 1 hột 4 chấu nhỏ Senyda

NHX037- NHV323 Nhẫn cưới bản trơn cẩn kim cương và nhẫn 1 hột 4 chấu nhỏ Senyda Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 417, 14K 585, 15K 625, 18K 6..

6.090.000 VNĐ

22 (lượt mua)
NHX034-NHV315 Nhẫn cưới 1 dãy xoàn lớn và nhẫn vương miệng hình thoi bi Senyda

NHX034-NHV315 Nhẫn cưới 1 dãy xoàn lớn và nhẫn vương miệng hình thoi bi Senyda

NHX034-NHV315 Nhẫn cưới 1 dãy xoàn lớn và nhẫn vương miệng hình thoi bi Senyda Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 417, 14K..

8.760.000 VNĐ

19 (lượt mua)
NCX034- NHV307 Nhẫn cưới 1 dãy xoàn lớn và nhẫn 1 hột 4 chấu đai cẩn đá Senyda

NCX034- NHV307 Nhẫn cưới 1 dãy xoàn lớn và nhẫn 1 hột 4 chấu đai cẩn đá Senyda

NCX034- NHV307 Nhẫn cưới 1 dãy xoàn lớn và nhẫn 1 hột 4 chấu đai cẩn đá Senyda Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 417, 14K..

9.180.000 VNĐ

17 (lượt mua)
NCX015- NHV323 Nhẫn cưới cẩn 1 hột đai mũi tên và nhẫn 1 hột 4 chấu nhỏ Senyda

NCX015- NHV323 Nhẫn cưới cẩn 1 hột đai mũi tên và nhẫn 1 hột 4 chấu nhỏ Senyda

NCX015- NHV307 Nhẫn cưới cẩn 1 hột đai mũi tên và nhẫn 1 hột 4 chấu đai cẩn đá Senyda Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 417, 14K ..

7.030.000 VNĐ

32 (lượt mua)
NCX015- NHV307 Nhẫn cưới cẩn 1 hột đai mũi tên và nhẫn 1 hột 4 chấu đai cẩn đá Senyda

NCX015- NHV307 Nhẫn cưới cẩn 1 hột đai mũi tên và nhẫn 1 hột 4 chấu đai cẩn đá Senyda

NCX015- NHV307 Nhẫn cưới cẩn 1 hột đai mũi tên và nhẫn 1 hột 4 chấu đai cẩn đá Senyda Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 417, 14K ..

7.150.000 VNĐ

19 (lượt mua)
Hiển thị từ 1 đến 12 của 80 (7 Trang)