Senyda Jewelry


HÌNH ẢNH CỬA HÀNG

Mới nhất

NH794 Nhẫn bạc Ý Senyda 1 hột ngôi sao viền hoa đai trơn

NH794 Nhẫn bạc Ý Senyda 1 hột ngôi sao viền hoa đai trơn

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

290.000 VNĐ

NH793 Nhẫn bạc Ý Senyda 3 hoa 5 cánh

NH793 Nhẫn bạc Ý Senyda 3 hoa 5 cánh

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

320.000 VNĐ

NH795 Nhẫn bạc Ý Senyda 1 hột 4.5mm viền tròn đai trơn

NH795 Nhẫn bạc Ý Senyda 1 hột 4.5mm viền tròn đai trơn

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

260.000 VNĐ

NH792 Nhẫn bạc Ý Senyda hoa tấm đai thoi cẩn đá

NH792 Nhẫn bạc Ý Senyda hoa tấm đai thoi cẩn đá

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

280.000 VNĐ

NH791 Nhẫn bạc Ý Senyda 3 dãy bi trơn hở

NH791 Nhẫn bạc Ý Senyda 3 dãy bi trơn hở

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

280.000 VNĐ

NH790 Nhẫn bạc Ý Senyda 1 hột 5mm đai trơn chấu thấp

NH790 Nhẫn bạc Ý Senyda 1 hột 5mm đai trơn chấu thấp

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

230.000 VNĐ