Trang sức bạc
Hiển thị:

LN026 Lắc tay bạc Senyda chữ cong dài nhỏ cho nam

LN026 Lắc tay bạc Senyda chữ cong dài nhỏ cho nam

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

390.000 VNĐ

NC130 Nhẫn cặp bạc Senyda hàng đá lùa xéo

NC130 Nhẫn cặp bạc Senyda hàng đá lùa xéo

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

550.000 VNĐ

NC129 Nhẫn cặp bạc Senyda cẩn đá rời nửa hàng đá

NC129 Nhẫn cặp bạc Senyda cẩn đá rời nửa hàng đá

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

550.000 VNĐ

NC128 Nhẫn cặp bạc Senyda cẩn 1 hột hàng đá 1 bên

NC128 Nhẫn cặp bạc Senyda cẩn 1 hột hàng đá 1 bên

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

550.000 VNĐ

NC127 Nhẫn cặp bạc Senyda 1 hột trăng sao

NC127 Nhẫn cặp bạc Senyda 1 hột trăng sao

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

480.000 VNĐ

NC124 Nhẫn cặp bạc Senyda 1 hột tam giác 2 bên rãnh giữa

NC124 Nhẫn cặp bạc Senyda 1 hột tam giác 2 bên rãnh giữa

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

480.000 VNĐ

NC122 Nhẫn cặp bạc Senyda 1 hột bản trơn đá 2 bên

NC122 Nhẫn cặp bạc Senyda 1 hột bản trơn đá 2 bên

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

480.000 VNĐ

NC121 Nhẫn cặp bạc Senyda bính lượn sóng chấm bi đá

NC121 Nhẫn cặp bạc Senyda bính lượn sóng chấm bi đá

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

480.000 VNĐ

NC111 Nhẫn cặp bạc Senyda bản tim

NC111 Nhẫn cặp bạc Senyda bản tim

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

480.000 VNĐ

NC080 Nhẫn cặp bạc Senyda cẩn 1 hột bản thắt eo

NC080 Nhẫn cặp bạc Senyda cẩn 1 hột bản thắt eo

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

450.000 VNĐ

CH046 Charm bạc Ý Senyda chặn trơn đá dây xích

CH046 Charm bạc Ý Senyda chặn trơn đá dây xích

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

250.000 VNĐ

CH045 Charm bạc Ý Senyda trụ hoa văn viền đá xi hồng

CH045 Charm bạc Ý Senyda trụ hoa văn viền đá xi hồng

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

250.000 VNĐ

Hiển thị từ 1 đến 12 của 781 (66 Trang)