Hiển thị:

NHV573 Nhẫn vàng trắng Senyda 1 hột tim 7mm 5 chấu đai trơn

NHV573 Nhẫn vàng trắng Senyda 1 hột tim 7mm 5 chấu đai trơn

Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 416, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu sắc của vàng (Trắng, Vàng, H..

2.380.000 VNĐ

NHV469 Nhẫn vàng Senyda 1 hột 10mm 6 chấu hàng đá

NHV469 Nhẫn vàng Senyda 1 hột 10mm 6 chấu hàng đá

NHV469 Nhẫn vàng Senyda 1 hột 10mm 6 chấu hàng đá Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 416, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K..

2.950.000 VNĐ

NHV542 Nhẫn vàng Senyda hột cushion đai 3 chiếc lá - Full Moissanite

NHV542 Nhẫn vàng Senyda hột cushion đai 3 chiếc lá - Full Moissanite

NHV542 Nhẫn vàng Senyda hột cushion đai 3 chiếc lá - Full Moissanite Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 416, 14K 585, 15K 625, 18K 610, ..

5.450.000 VNĐ

NHV543 Nhẫn vàng Senyda hột oval viền thoi hoa văn - Full Moissanite

NHV543 Nhẫn vàng Senyda hột oval viền thoi hoa văn - Full Moissanite

NHV543 Nhẫn vàng Senyda hột oval viền thoi hoa văn - Full Moissanite Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 416, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680..

4.510.000 VNĐ

NHV545 Nhẫn vàng Senyda đá Citrine đai hoa văn

NHV545 Nhẫn vàng Senyda đá Citrine đai hoa văn

NHV545 Nhẫn vàng Senyda đá Citrine đai hoa văn Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 416, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) v..

2.990.000 VNĐ

NHV547 Nhẫn vàng Senyda đá Tourmaline 4 chấu tim lớn

NHV547 Nhẫn vàng Senyda đá Tourmaline 4 chấu tim lớn

NHV547 Nhẫn vàng Senyda đá Tourmaline 4 chấu tim lớn Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 416, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750..

3.560.000 VNĐ

NHV548 Nhẫn vàng Senyda đá Amethyst 4 chấu tim lớn

NHV548 Nhẫn vàng Senyda đá Amethyst 4 chấu tim lớn

NHV548 Nhẫn vàng Senyda đá Amethyst 4 chấu tim lớn Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 416, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750....

2.890.000 VNĐ

NHV551 Nhẫn vàng Senyda halo Zircon cushion 4.12mm

NHV551 Nhẫn vàng Senyda halo Zircon cushion 4.12mm

NHV551 Nhẫn vàng Senyda halo Zircon cushion 4.12mm Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 416, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) v&ag..

3.690.000 VNĐ

NHV552 Nhẫn vàng Senyda halo Citrine cushion 5.08mm

NHV552 Nhẫn vàng Senyda halo Citrine cushion 5.08mm

NHV552 Nhẫn vàng Senyda halo Citrine cushion 5.08mm Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 416, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) v&a..

3.700.000 VNĐ

NHV553 Nhẫn vàng Senyda halo Peridot cushion 4mm

NHV553 Nhẫn vàng Senyda halo Peridot cushion 4mm

NHV553 Nhẫn vàng Senyda halo Peridot cushion 4mm Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 416, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) v&agra..

3.550.000 VNĐ

NHV587 Nhẫn vàng Senyda nụ đá dãy đá tròn

NHV587 Nhẫn vàng Senyda nụ đá dãy đá tròn

NHV587 Nhẫn vàng Senyda nụ đá dãy đá tròn Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 416, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 68..

2.150.000 VNĐ

NHV586 Nhẫn vàng Senyda 1 hột 5mm 6 chấu

NHV586 Nhẫn vàng Senyda 1 hột 5mm 6 chấu

NHV586 Nhẫn vàng 10K 416 Senyda 1 hột 5mm 6 chấu Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 416, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) v&agra..

1.670.000 VNĐ

Hiển thị từ 1 đến 12 của 24 (2 Trang)