VTV030 Vòng Tay Vàng Senyda đai Tròn Giác 2 đầu Bi Giác Tim Giác - Dạng Hở - Senyda Jewelry