VT001_CT Vòng Tay Vàng Senyda Custom Bản Khắc Tên - Freesize - Senyda Jewelry

VT001_CT Vòng tay vàng Senyda custom bản khắc tên – freesize

8,980,000 12,350,000 

VT001_CT Vòng tay vàng Senyda custom bản khắc tên theo yêu cầu