Vòng tay vàng
Hiển thị:

VTV052 Vòng mềm vàng Senyda đá Spinel Garnet 2.5mm thiên nhiên phối bi giác thẻ tròn treo

VTV052 Vòng mềm vàng Senyda đá Spinel Garnet 2.5mm thiên nhiên phối bi giác thẻ tròn treo

Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 416, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu sắc của vàng (Trắng, Vàng, H..

5.700.000 VNĐ

VTV051 Vòng mềm vàng Senyda đá Spinel 2.5mm giác thiên nhiên phối bi giác

VTV051 Vòng mềm vàng Senyda đá Spinel 2.5mm giác thiên nhiên phối bi giác

Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 416, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu sắc của vàng (Trắng, Vàng, H..

5.280.000 VNĐ

VTV051-1 Vòng mềm vàng Senyda đá Spinel 5.5mm giác thiên nhiên phối bi giác

VTV051-1 Vòng mềm vàng Senyda đá Spinel 5.5mm giác thiên nhiên phối bi giác

Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 416, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu sắc của vàng (Trắng, Vàng, H..

5.930.000 VNĐ

VTV050 Vòng mềm vàng Senyda đá Citrine 2.5mm giác thiên nhiên phối bi giác

VTV050 Vòng mềm vàng Senyda đá Citrine 2.5mm giác thiên nhiên phối bi giác

Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 416, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu sắc của vàng (Trắng, Vàng, H..

3.820.000 VNĐ

VTV049 Vòng mềm vàng Senyda đá Spinel 3.2mm giác thiên nhiên phối bi giác

VTV049 Vòng mềm vàng Senyda đá Spinel 3.2mm giác thiên nhiên phối bi giác

Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 416, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu sắc của vàng (Trắng, Vàng, H..

3.930.000 VNĐ

VTV048 Vòng mềm vàng Senyda đá Amazonite 2.5mm thiên nhiên phối bi giác

VTV048 Vòng mềm vàng Senyda đá Amazonite 2.5mm thiên nhiên phối bi giác

Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 416, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu sắc của vàng (Trắng, Vàng, H..

3.740.000 VNĐ

VTV047 Vòng mềm vàng Senyda Ngọc trai nước ngọt 8x6.5mm bi giác

VTV047 Vòng mềm vàng Senyda Ngọc trai nước ngọt 8x6.5mm bi giác

Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 416, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu sắc của vàng (Trắng, Vàng, H..

3.370.000 VNĐ

VTV046-1 Vòng mềm vàng Senyda Ngọc trai nước ngọt 4.5x5mm bi giác thẻ tròn treo

VTV046-1 Vòng mềm vàng Senyda Ngọc trai nước ngọt 4.5x5mm bi giác thẻ tròn treo

Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 416, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu sắc của vàng (Trắng, Vàng, H..

3.910.000 VNĐ

VTV046 Vòng mềm vàng Senyda Ngọc trai nước ngọt 8x6.5mm bi giác thẻ tròn treo

VTV046 Vòng mềm vàng Senyda Ngọc trai nước ngọt 8x6.5mm bi giác thẻ tròn treo

Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 416, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu sắc của vàng (Trắng, Vàng, H..

3.850.000 VNĐ

VTV045 Vòng mềm vàng Senyda đá Amazonite Sunstone 3mm thiên nhiên phối bi giác thẻ tròn treo

VTV045 Vòng mềm vàng Senyda đá Amazonite Sunstone 3mm thiên nhiên phối bi giác thẻ tròn treo

Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 416, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu sắc của vàng (Trắng, Vàng, H..

3.810.000 VNĐ

VT001_CT Vòng tay vàng Senyda custom bản khắc tên - freesize

VT001_CT Vòng tay vàng Senyda custom bản khắc tên - freesize

VÒNG TAY TÙY CHỈNH: Bạn có thể tự thiết kế trang sức ngay bây giờ, bạn có thể tùy chọn: - Loại trang sức: Bạc, Vàng 10K, Vàng 14K, Vàng 1..

6.360.000 VNĐ

62 (lượt mua)
VTV033 Vòng hở 2 đầu bi trơn mặt chữ H dài dãy đá ngang Senyda

VTV033 Vòng hở 2 đầu bi trơn mặt chữ H dài dãy đá ngang Senyda

Vòng tay vàng 417.Giá bán sản phẩm mang tinh chất tham khảo, tương ứng khối lượng vàng và khối lượng đá quý của sản phẩm hiện có tại cửa ..

5.190.000 VNĐ

42 (lượt mua)
Hiển thị từ 1 đến 12 của 35 (3 Trang)