Vòng tay
Hiển thị:

VT298 Vòng tay bạc Ý Senyda lượn sóng nửa đá

VT298 Vòng tay bạc Ý Senyda lượn sóng nửa đá

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

1.380.000 VNĐ

VT282-3 Vòng tay bạc Ý Senyda custom đá thiên nhiên (Mã não thô xen bi)

VT282-3 Vòng tay bạc Ý Senyda custom đá thiên nhiên (Mã não thô xen bi)

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

680.000 VNĐ

VT282-4 Vòng tay bạc Ý Senyda custom đá thiên nhiên (Thạch anh tím thô, Tourmaline thô)

VT282-4 Vòng tay bạc Ý Senyda custom đá thiên nhiên (Thạch anh tím thô, Tourmaline thô)

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

680.000 VNĐ

VT282-2 Vòng tay bạc Ý Senyda custom đá thiên nhiên (Moonstone thô xen bi)

VT282-2 Vòng tay bạc Ý Senyda custom đá thiên nhiên (Moonstone thô xen bi)

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

680.000 VNĐ

VT282-1 Vòng tay bạc Ý Senyda custom đá thiên nhiên (San hô đỏ)

VT282-1 Vòng tay bạc Ý Senyda custom đá thiên nhiên (San hô đỏ)

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

850.000 VNĐ

VT282 Vòng tay bạc Ý Senyda custom đá thiên nhiên (Thạch anh vàng, Cẩm thạch)

VT282 Vòng tay bạc Ý Senyda custom đá thiên nhiên (Thạch anh vàng, Cẩm thạch)

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

850.000 VNĐ

VT281 Vòng tay bạc Ý Senyda trụ cong xen Ngọc trai bi trơn

VT281 Vòng tay bạc Ý Senyda trụ cong xen Ngọc trai bi trơn

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

680.000 VNĐ

VT221-VT222 Vòng bạc nguyên chất Senyda trơn đặc ruột hở đai bản - Freesize

VT221-VT222 Vòng bạc nguyên chất Senyda trơn đặc ruột hở đai bản - Freesize

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc nguyên chất- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức..

850.000 VNĐ

VT170 Vòng tay bạc Ý 925 Senyda xỏ bi giác charm treo (Charm ngẫu nhiên)

VT170 Vòng tay bạc Ý 925 Senyda xỏ bi giác charm treo (Charm ngẫu nhiên)

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc Ý 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn..

1.280.000 VNĐ

VT151-3 Vòng tay bạc Ý 925 Senyda full Ngọc trai nước ngọt (Có chụp hoa)

VT151-3 Vòng tay bạc Ý 925 Senyda full Ngọc trai nước ngọt (Có chụp hoa)

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc Ý 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn..

1.250.000 VNĐ

VT151-4 Vòng tay bạc Ý 925 Senyda full Ngọc trai nước ngọt (Ngọc đen xen trắng có bi nhỏ)

VT151-4 Vòng tay bạc Ý 925 Senyda full Ngọc trai nước ngọt (Ngọc đen xen trắng có bi nhỏ)

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc Ý 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn..

1.250.000 VNĐ

VT151-2 Vòng tay bạc Ý 925 Senyda full Ngọc trai nước ngọt (Ngọc dài xen tròn nhỏ)

VT151-2 Vòng tay bạc Ý 925 Senyda full Ngọc trai nước ngọt (Ngọc dài xen tròn nhỏ)

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc Ý 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn..

1.150.000 VNĐ

Hiển thị từ 1 đến 12 của 80 (7 Trang)