Vòng tay đá quý
Hiển thị:

VTV052 Vòng mềm vàng Senyda đá Spinel Garnet 2.5mm thiên nhiên phối bi giác thẻ tròn treo

VTV052 Vòng mềm vàng Senyda đá Spinel Garnet 2.5mm thiên nhiên phối bi giác thẻ tròn treo

Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 416, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu sắc của vàng (Trắng, Vàng, H..

5.700.000 VNĐ

VTV051 Vòng mềm vàng Senyda đá Spinel 2.5mm giác thiên nhiên phối bi giác

VTV051 Vòng mềm vàng Senyda đá Spinel 2.5mm giác thiên nhiên phối bi giác

Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 416, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu sắc của vàng (Trắng, Vàng, H..

5.280.000 VNĐ

VTV051-1 Vòng mềm vàng Senyda đá Spinel 5.5mm giác thiên nhiên phối bi giác

VTV051-1 Vòng mềm vàng Senyda đá Spinel 5.5mm giác thiên nhiên phối bi giác

Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 416, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu sắc của vàng (Trắng, Vàng, H..

5.930.000 VNĐ

VTV050 Vòng mềm vàng Senyda đá Citrine 2.5mm giác thiên nhiên phối bi giác

VTV050 Vòng mềm vàng Senyda đá Citrine 2.5mm giác thiên nhiên phối bi giác

Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 416, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu sắc của vàng (Trắng, Vàng, H..

3.820.000 VNĐ

VTV049 Vòng mềm vàng Senyda đá Spinel 3.2mm giác thiên nhiên phối bi giác

VTV049 Vòng mềm vàng Senyda đá Spinel 3.2mm giác thiên nhiên phối bi giác

Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 416, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu sắc của vàng (Trắng, Vàng, H..

3.930.000 VNĐ

VTV048 Vòng mềm vàng Senyda đá Amazonite 2.5mm thiên nhiên phối bi giác

VTV048 Vòng mềm vàng Senyda đá Amazonite 2.5mm thiên nhiên phối bi giác

Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 416, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu sắc của vàng (Trắng, Vàng, H..

3.740.000 VNĐ

VTV047 Vòng mềm vàng Senyda Ngọc trai nước ngọt 8x6.5mm bi giác

VTV047 Vòng mềm vàng Senyda Ngọc trai nước ngọt 8x6.5mm bi giác

Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 416, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu sắc của vàng (Trắng, Vàng, H..

3.370.000 VNĐ

VTV046-1 Vòng mềm vàng Senyda Ngọc trai nước ngọt 4.5x5mm bi giác thẻ tròn treo

VTV046-1 Vòng mềm vàng Senyda Ngọc trai nước ngọt 4.5x5mm bi giác thẻ tròn treo

Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 416, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu sắc của vàng (Trắng, Vàng, H..

3.910.000 VNĐ

VTV046 Vòng mềm vàng Senyda Ngọc trai nước ngọt 8x6.5mm bi giác thẻ tròn treo

VTV046 Vòng mềm vàng Senyda Ngọc trai nước ngọt 8x6.5mm bi giác thẻ tròn treo

Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 416, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu sắc của vàng (Trắng, Vàng, H..

3.850.000 VNĐ

VTV045 Vòng mềm vàng Senyda đá Amazonite Sunstone 3mm thiên nhiên phối bi giác thẻ tròn treo

VTV045 Vòng mềm vàng Senyda đá Amazonite Sunstone 3mm thiên nhiên phối bi giác thẻ tròn treo

Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 416, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu sắc của vàng (Trắng, Vàng, H..

3.810.000 VNĐ

VT284_VT285 Vòng tay đá Opal thiên nhiên

VT284_VT285 Vòng tay đá Opal thiên nhiên

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Đá Opal thiên nhiên- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm s&aa..

480.000 VNĐ

VT036 Vòng tay đá Lapis Lazuli 8mm thiên nhiên

VT036 Vòng tay đá Lapis Lazuli 8mm thiên nhiên

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Đá Lapis Lazuli- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sứ..

380.000 VNĐ

Hiển thị từ 1 đến 12 của 51 (5 Trang)