Trang sức vàng
Hiển thị:

LTV324 Lắc tay vàng Senyda dây mì mềm nhỏ

LTV324 Lắc tay vàng Senyda dây mì mềm nhỏ

Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 416, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu sắc của vàng (Trắng, Vàng, H..

1.450.000 VNĐ

NHV672 Nhẫn vàng Senyda nửa mặt baguette ziczac

NHV672 Nhẫn vàng Senyda nửa mặt baguette ziczac

Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 416, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu sắc của vàng (Trắng, Vàng, H..

3.950.000 VNĐ

Hết Hàng | LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG NGAY
NHV671 Nhẫn vàng Senyda nửa mặt baguette ziczac

NHV671 Nhẫn vàng Senyda nửa mặt baguette ziczac

Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 416, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu sắc của vàng (Trắng, Vàng, H..

3.380.000 VNĐ

NHV637 Nhẫn vàng trắng Senyda 1 hột 5mm 6 chấu

NHV637 Nhẫn vàng trắng Senyda 1 hột 5mm 6 chấu

Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 416, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu sắc của vàng (Trắng, Vàng, H..

1.680.000 VNĐ

NHV340 Nhẫn vàng Senyda lượn sóng bản dẹp

NHV340 Nhẫn vàng Senyda lượn sóng bản dẹp

Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 416, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu sắc của vàng (Trắng, Vàng, H..

1.960.000 VNĐ

MDV379 Dây chuyền vàng Senyda mặt hoa 5 cánh đá đen viền xoắn nhụy đá trắng

MDV379 Dây chuyền vàng Senyda mặt hoa 5 cánh đá đen viền xoắn nhụy đá trắng

Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 416, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu sắc của vàng (Trắng, Vàng, H..

1.770.000 VNĐ

Hết Hàng | LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG NGAY
LTV322 Lắc tay vàng Senyda khoen dài phối ngọc trai nước ngọt 5mm

LTV322 Lắc tay vàng Senyda khoen dài phối ngọc trai nước ngọt 5mm

Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 416, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu sắc của vàng (Trắng, Vàng, H..

2.970.000 VNĐ

MDV297 Dây chuyền vàng Senyda trái tim đồng hồ giác viền bi

MDV297 Dây chuyền vàng Senyda trái tim đồng hồ giác viền bi

Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 416, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu sắc của vàng (Trắng, Vàng, H..

2.850.000 VNĐ

NHV312 Nhẫn vàng trắng Senyda 1 hột Topaz cỏ 4 lá đai tấm Moissanite

NHV312 Nhẫn vàng trắng Senyda 1 hột Topaz cỏ 4 lá đai tấm Moissanite

Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 416, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu sắc của vàng (Trắng, Vàng, H..

5.980.000 VNĐ

Hết Hàng | LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG NGAY
NHV429-NHV430 Nhẫn cưới Senyda dây bi trơn

NHV429-NHV430 Nhẫn cưới Senyda dây bi trơn

Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 416, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu sắc của vàng (Trắng, Vàng, H..

2.320.000 VNĐ

NHV430 Nhẫn vàng Senyda dây bi trơn

NHV430 Nhẫn vàng Senyda dây bi trơn

Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 416, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu sắc của vàng (Trắng, Vàng, H..

1.160.000 VNĐ

NHV648-NHV650 Nhẫn cưới Senyda dãy trơn - nụ đá 6.5mm 6 chấu

NHV648-NHV650 Nhẫn cưới Senyda dãy trơn - nụ đá 6.5mm 6 chấu

Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 416, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu sắc của vàng (Trắng, Vàng, H..

6.130.000 VNĐ

Hiển thị từ 1 đến 12 của 763 (64 Trang)