NN137 Nhẫn Bạc Senyda 1 Hột đai Cẩn đá Nhỏ Cho Nam - Senyda Jewelry