NN135 Nhẫn Bạc Senyda 1 Hột Viền 2 Dãy đá Cho Nam - Senyda Jewelry