Trang sức kim cương
Hiển thị:

NHV594_NHV608 Nhẫn cưới vàng Senyda 3 viên đá rời - bản caro

NHV594_NHV608 Nhẫn cưới vàng Senyda 3 viên đá rời - bản caro

Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 416, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu sắc của vàng (Trắng, Vàng, H..

4.560.000 VNĐ

NHV588_NHX037 Nhẫn cưới vàng Senyda bản trơn cẩn xoàn - bản xoắn

NHV588_NHX037 Nhẫn cưới vàng Senyda bản trơn cẩn xoàn - bản xoắn

Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 416, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu sắc của vàng (Trắng, Vàng, H..

4.820.000 VNĐ

NHV609_NHX037 Nhẫn cưới vàng Senyda bản trơn cẩn xoàn - 1 hột 3mm 4 chấu

NHV609_NHX037 Nhẫn cưới vàng Senyda bản trơn cẩn xoàn - 1 hột 3mm 4 chấu

Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 416, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu sắc của vàng (Trắng, Vàng, H..

5.170.000 VNĐ

NHV492_NHX034 Nhẫn cưới vàng Senyda dãy xoàn giữa - 1 hột 4 chấu

NHV492_NHX034 Nhẫn cưới vàng Senyda dãy xoàn giữa - 1 hột 4 chấu

Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 416, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu sắc của vàng (Trắng, Vàng, H..

9.250.000 VNĐ

NHV295_NHX031 Nhẫn cưới vàng Senyda dãy xoàn rãnh giữa - 1 hột đai đá

NHV295_NHX031 Nhẫn cưới vàng Senyda dãy xoàn rãnh giữa - 1 hột đai đá

Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 416, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu sắc của vàng (Trắng, Vàng, H..

11.260.000 VNĐ

NHX031_NHV128 Nhẫn cưới vàng Senyda dãy xoàn rãnh giữa - cẩn đá

NHX031_NHV128 Nhẫn cưới vàng Senyda dãy xoàn rãnh giữa - cẩn đá

Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 416, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu sắc của vàng (Trắng, Vàng, H..

10.630.000 VNĐ

NHX054 Nhẫn kim cương Senyda rắn đầu đá đuôi trơn

NHX054 Nhẫn kim cương Senyda rắn đầu đá đuôi trơn

Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 416, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu sắc của vàng (Trắng, Vàng, H..

3.920.000 VNĐ

Hết Hàng | LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG NGAY
NHX051 Nhẫn kim cương Senyda nụ xoàn chấu bao

NHX051 Nhẫn kim cương Senyda nụ xoàn chấu bao

Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 416, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu sắc của vàng (Trắng, Vàng, H..

3.920.000 VNĐ

NCX043_NCX044 Nhẫn cưới vàng Senyda rãnh chéo cẩn xoàn

NCX043_NCX044 Nhẫn cưới vàng Senyda rãnh chéo cẩn xoàn

Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 416, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu sắc của vàng (Trắng, Vàng, H..

8.480.000 VNĐ

Hết Hàng | LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG NGAY
NHX053 Nhẫn kim cương Senyda giọt nước đai nơ phồng

NHX053 Nhẫn kim cương Senyda giọt nước đai nơ phồng

Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 416, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu sắc của vàng (Trắng, Vàng, H..

6.630.000 VNĐ

KCV123 Kim cương viên Senyda Fancy Brown - Oval

KCV123 Kim cương viên Senyda Fancy Brown - Oval

Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 416, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu sắc của vàng (Trắng, Vàng, H..

9.500.000 VNĐ

KCV121 Kim cương viên Senyda Fancy Yellow - Cushion

KCV121 Kim cương viên Senyda Fancy Yellow - Cushion

Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 416, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu sắc của vàng (Trắng, Vàng, H..

6.800.000 VNĐ

Hiển thị từ 13 đến 24 của 112 (10 Trang)