Trang sức cưới vàng
Hiển thị:

NHV128_NHX031 Nhẫn cưới vàng Senyda bản trơn cẩn đá - dãy xoàn rãnh giữa

NHV128_NHX031 Nhẫn cưới vàng Senyda bản trơn cẩn đá - dãy xoàn rãnh giữa

Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 416, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu sắc của vàng (Trắng, Vàng, H..

10.630.000 VNĐ

NHV135_NHX053 Nhẫn cưới vàng Senyda full đá - giọt nước đai nơ phồng

NHV135_NHX053 Nhẫn cưới vàng Senyda full đá - giọt nước đai nơ phồng

Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 416, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu sắc của vàng (Trắng, Vàng, H..

8.720.000 VNĐ

NHV139_NCV013 Nhẫn cưới vàng Senyda đai chữ X - 1 hột hàng đá

NHV139_NCV013 Nhẫn cưới vàng Senyda đai chữ X - 1 hột hàng đá

Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 416, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu sắc của vàng (Trắng, Vàng, H..

6.600.000 VNĐ

NHV139_NCX015 Nhẫn cưới vàng Senyda 1 hột đai mũi tên - 1 hột hàng đá

NHV139_NCX015 Nhẫn cưới vàng Senyda 1 hột đai mũi tên - 1 hột hàng đá

Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 416, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu sắc của vàng (Trắng, Vàng, H..

6.740.000 VNĐ

NHV353_NHX034 Nhẫn cưới vàng Senyda dãy xoàn lớn - 1 hột 6 chấu hàng đá

NHV353_NHX034 Nhẫn cưới vàng Senyda dãy xoàn lớn - 1 hột 6 chấu hàng đá

Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 416, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu sắc của vàng (Trắng, Vàng, H..

8.930.000 VNĐ

NHV447_NHX053 Nhẫn cưới vàng Senyda bản 4.5mm trơn dấu đinh - 1 hột giọt nước đai nơ phồng

NHV447_NHX053 Nhẫn cưới vàng Senyda bản 4.5mm trơn dấu đinh - 1 hột giọt nước đai nơ phồng

Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 416, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu sắc của vàng (Trắng, Vàng, H..

9.960.000 VNĐ

NHV447_NHV067 Nhẫn cưới vàng Senyda bản 4.5mm trơn dấu đinh - 1 hột 4 chấu tim đai nơ

NHV447_NHV067 Nhẫn cưới vàng Senyda bản 4.5mm trơn dấu đinh - 1 hột 4 chấu tim đai nơ

Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 416, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu sắc của vàng (Trắng, Vàng, H..

5.860.000 VNĐ

NHV479_NHV133 Nhẫn cưới vàng Senyda full đá - 1 hột oval đai tấm rời

NHV479_NHV133 Nhẫn cưới vàng Senyda full đá - 1 hột oval đai tấm rời

Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 416, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu sắc của vàng (Trắng, Vàng, H..

4.470.000 VNĐ

NHV491_NCX023 Nhẫn cưới vàng Senyda rãnh 1 hột - 1 hột 6.5mm đai trơn

NHV491_NCX023 Nhẫn cưới vàng Senyda rãnh 1 hột - 1 hột 6.5mm đai trơn

Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 416, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu sắc của vàng (Trắng, Vàng, H..

8.460.000 VNĐ

NHV135_NHV496 Nhẫn cưới vàng Senyda full đá - 1 hột 5.5mm 6 chấu

NHV135_NHV496 Nhẫn cưới vàng Senyda full đá - 1 hột 5.5mm 6 chấu

Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 416, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu sắc của vàng (Trắng, Vàng, H..

4.960.000 VNĐ

NHV496_NCV015 Nhẫn cưới vàng Senyda khía chéo 1 hột - 1 hột 5.5mm 6 chấu

NHV496_NCV015 Nhẫn cưới vàng Senyda khía chéo 1 hột - 1 hột 5.5mm 6 chấu

Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 416, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu sắc của vàng (Trắng, Vàng, H..

7.580.000 VNĐ

NHV529_NCX023 Nhẫn cưới vàng Senyda 1 hột cẩn rãnh giữa - đai bính đá

NHV529_NCX023 Nhẫn cưới vàng Senyda 1 hột cẩn rãnh giữa - đai bính đá

Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 416, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu sắc của vàng (Trắng, Vàng, H..

9.200.000 VNĐ

Hiển thị từ 1 đến 12 của 73 (7 Trang)