NHV473 Nhẫn Mặt đá Garnet Baguette đai Trơn Senyda - Senyda Jewelry

NHV473 Nhẫn mặt đá Garnet Baguette đai trơn Senyda

2,800,000 

Nhẫn vàng 680 NHV473 Nhẫn mặt đá Garnet Baguette đai trơn Senyda

còn 10 hàng