NHV472 Nhẫn Mặt đá Citrine Baguette đai Trơn Senyda - Senyda Jewelry

NHV472 Nhẫn mặt đá Citrine Baguette đai trơn Senyda

2,830,000 

Nhẫn vàng trắng 680 NHV472 Nhẫn mặt đá Citrine Baguette đai trơn Senyda

còn 10 hàng