NHV285 Nhẫn Nửa Hàng đá Barget Senyda - Senyda Jewelry