NHV208 Nhẫn Vàng Senyda Mặt Hoa Mai Trơn đai Xoắn Mảnh - Senyda Jewelry