Nhẫn vàng
Hiển thị:

NHV672 Nhẫn vàng Senyda nửa mặt baguette ziczac

NHV672 Nhẫn vàng Senyda nửa mặt baguette ziczac

Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 416, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu sắc của vàng (Trắng, Vàng, H..

3.950.000 VNĐ

Hết Hàng | LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG NGAY
NHV671 Nhẫn vàng Senyda nửa mặt baguette ziczac

NHV671 Nhẫn vàng Senyda nửa mặt baguette ziczac

Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 416, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu sắc của vàng (Trắng, Vàng, H..

3.380.000 VNĐ

NHV637 Nhẫn vàng trắng Senyda 1 hột 5mm 6 chấu

NHV637 Nhẫn vàng trắng Senyda 1 hột 5mm 6 chấu

Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 416, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu sắc của vàng (Trắng, Vàng, H..

1.680.000 VNĐ

NHV340 Nhẫn vàng Senyda lượn sóng bản dẹp

NHV340 Nhẫn vàng Senyda lượn sóng bản dẹp

Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 416, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu sắc của vàng (Trắng, Vàng, H..

1.960.000 VNĐ

NHV312 Nhẫn vàng trắng Senyda 1 hột Topaz cỏ 4 lá đai tấm Moissanite

NHV312 Nhẫn vàng trắng Senyda 1 hột Topaz cỏ 4 lá đai tấm Moissanite

Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 416, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu sắc của vàng (Trắng, Vàng, H..

5.980.000 VNĐ

Hết Hàng | LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG NGAY
NHV430 Nhẫn vàng Senyda dây bi trơn

NHV430 Nhẫn vàng Senyda dây bi trơn

Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 416, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu sắc của vàng (Trắng, Vàng, H..

1.160.000 VNĐ

NHV626 Nhẫn vàng Senyda 1 hột Sapphire 4 chấu đai nơ phồng

NHV626 Nhẫn vàng Senyda 1 hột Sapphire 4 chấu đai nơ phồng

Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 416, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu sắc của vàng (Trắng, Vàng, H..

3.470.000 VNĐ

NHV666 Nhẫn vàng Senyda mặt tim trơn đai tấm 1 bên

NHV666 Nhẫn vàng Senyda mặt tim trơn đai tấm 1 bên

Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 416, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu sắc của vàng (Trắng, Vàng, H..

2.180.000 VNĐ

NHV667 Nhẫn vàng Senyda 1 hột 5mm 6 chấu đai oval xen bi nhỏ

NHV667 Nhẫn vàng Senyda 1 hột 5mm 6 chấu đai oval xen bi nhỏ

Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 416, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu sắc của vàng (Trắng, Vàng, H..

1.750.000 VNĐ

NHV668 Nhẫn vàng Senyda 1 hột 5mm 6 chấu đai trơn

NHV668 Nhẫn vàng Senyda 1 hột 5mm 6 chấu đai trơn

Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 416, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu sắc của vàng (Trắng, Vàng, H..

1.970.000 VNĐ

NHV676 Nhẫn vàng Senyda 1 hột vuông 4mm đai tấm rời

NHV676 Nhẫn vàng Senyda 1 hột vuông 4mm đai tấm rời

Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 416, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu sắc của vàng (Trắng, Vàng, H..

1.870.000 VNĐ

Hết Hàng | LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG NGAY
NHV669 Nhẫn vàng Senyda xoắn trơn đá

NHV669 Nhẫn vàng Senyda xoắn trơn đá

Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 416, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu sắc của vàng (Trắng, Vàng, H..

1.670.000 VNĐ

Hiển thị từ 1 đến 12 của 174 (15 Trang)