Nhẫn kim cương
Hiển thị:

NHX045 Nhẫn Mặt trăng Senyda

NHX045 Nhẫn Mặt trăng Senyda

NHX045 Nhẫn Mặt trăng Senyda Giá bán sản phẩm mang tinh chất tham khảo, tương ứng khối lượng vàng và khối lượng đá quý của sản phẩm hiện có tại cửa h&..

14.600.000 VNĐ

35 (Lượt mua)
NHX043 Nhẫn 1 kim cương Intense Orange đai tấm Garnet Sendya

NHX043 Nhẫn 1 kim cương Intense Orange đai tấm Garnet Sendya

NHX043 Nhẫn 1 kim cương Intense Orange đai tấm Garnet Sendya Giá bán sản phẩm mang tinh chất tham khảo, tương ứng khối lượng vàng và khối lượng đá quý của sả..

13.940.000 VNĐ

25 (lượt mua)
NHX042 Nhẫn 1 hột Sapphire đai tấm Senyda

NHX042 Nhẫn 1 hột Sapphire đai tấm Senyda

NHX042 Nhẫn 1 hột Sapphire đai tấm Senyda  Giá bán sản phẩm mang tinh chất tham khảo, tương ứng khối lượng vàng và khối lượng đá quý của sản phẩm hiện c..

32.900.000 VNĐ

22 (lượt mua)
NHX037 Nhẫn vàng kim cương Senyda bản trơn cẩn hột

NHX037 Nhẫn vàng kim cương Senyda bản trơn cẩn hột

Nhẫn vàng 417 đính kim cương thiên nhiên. Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 417, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 75..

3.220.000 VNĐ

16
NHX036 Nhẫn vàng trắng kim cương Senyda 1 hột đai dãy xoàn

NHX036 Nhẫn vàng trắng kim cương Senyda 1 hột đai dãy xoàn

Nhẫn vàng trắng 417 đính kim cương thiên nhiên. Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 417, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, ..

8.350.000 VNĐ

21 (lượt mua)
NHX019 Nhẫn vàng trắng kim cương Senyda halo tròn

NHX019 Nhẫn vàng trắng kim cương Senyda halo tròn

Nhẫn vàng trắng 585 đính kim cương. Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 417, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và m&..

8.760.000 VNĐ

19 (lượt mua)
NHX006 Nhẫn vàng trắng kim cương Senyda 2 dãy halo tròn

NHX006 Nhẫn vàng trắng kim cương Senyda 2 dãy halo tròn

Nhẫn vàng trắng 417 đính kim cương. Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 417, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và m&..

14.600.000 VNĐ

27 (Lượt mua)
NHX034 Nhẫn vàng kim cương Senyda 1 dãy xoàn lớn

NHX034 Nhẫn vàng kim cương Senyda 1 dãy xoàn lớn

Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 417, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu sắc của vàng (Trắng, Vàng, H..

6.190.000 VNĐ

47 (Lượt mua)
NHX033 Nhẫn vàng trắng kim cương Senyda kết xanh trắng

NHX033 Nhẫn vàng trắng kim cương Senyda kết xanh trắng

Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 417, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu sắc của vàng (Trắng, Vàng, H..

10.210.000 VNĐ

27 (Lượt mua)
NHX032 Nhẫn vàng trắng kim cương Senyda kết xanh hồng trắng

NHX032 Nhẫn vàng trắng kim cương Senyda kết xanh hồng trắng

Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 417, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu sắc của vàng (Trắng, Vàng, H..

15.270.000 VNĐ

18 (Lượt mua)
NHX031 Nhẫn vàng trắng kim cương Senyda dãy xoàn rãnh giữa

NHX031 Nhẫn vàng trắng kim cương Senyda dãy xoàn rãnh giữa

Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 417, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu sắc của vàng (Trắng, Vàng, H..

7.620.000 VNĐ

NHX029 Vỏ nhẫn vàng trắng kim cương Senyda 1 hột halo vuông

NHX029 Vỏ nhẫn vàng trắng kim cương Senyda 1 hột halo vuông

Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 417, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu sắc của vàng (Trắng, Vàng, H..

9.940.000 VNĐ

Hiển thị từ 1 đến 12 của 19 (2 Trang)