Nhẫn kim cương
Hiển thị:

NHX053 Nhẫn kim cương Senyda giọt nước đai nơ phồng

NHX053 Nhẫn kim cương Senyda giọt nước đai nơ phồng

Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 416, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu sắc của vàng (Trắng, Vàng, H..

6.630.000 VNĐ

NHX050 Nhẫn kim cương Dark Blue 6 chấu đai nơ trơn nhỏ Senyda

NHX050 Nhẫn kim cương Dark Blue 6 chấu đai nơ trơn nhỏ Senyda

NHX050 Nhẫn kim cương Dark Blue 6 chấu đai nơ trơn nhỏ Senyda Giá bán sản phẩm mang tinh chất tham khảo, tương ứng khối lượng vàng và khối lượng đá quý của s..

7.990.000 VNĐ

59 (lượt mua)
NHX049 Nhẫn kim cương Dark Blue 6 chấu đai thoi trơn Senyda

NHX049 Nhẫn kim cương Dark Blue 6 chấu đai thoi trơn Senyda

NHX049 Nhẫn kim cương Dark Blue 6 chấu đai thoi trơn Senyda Giá bán sản phẩm mang tinh chất tham khảo, tương ứng khối lượng vàng và khối lượng đá quý của sản..

7.430.000 VNĐ

62 (lượt mua)
NHX045 Nhẫn kim cương Senyda hình Mặt trăng

NHX045 Nhẫn kim cương Senyda hình Mặt trăng

NHX045 Nhẫn Mặt trăng Senyda Giá bán sản phẩm mang tinh chất tham khảo, tương ứng khối lượng vàng và khối lượng đá quý của sản phẩm hiện có tại cửa h&..

14.600.000 VNĐ

35 (Lượt mua)
NHX043 Nhẫn 1 kim cương Intense Orange đai tấm Garnet Sendya

NHX043 Nhẫn 1 kim cương Intense Orange đai tấm Garnet Sendya

NHX043 Nhẫn 1 kim cương Intense Orange đai tấm Garnet Sendya Giá bán sản phẩm mang tinh chất tham khảo, tương ứng khối lượng vàng và khối lượng đá quý của sả..

13.940.000 VNĐ

25 (lượt mua)
NHX042 Nhẫn kim cương Senyda 1 hột Sapphire đai tấm

NHX042 Nhẫn kim cương Senyda 1 hột Sapphire đai tấm

NHX042 Nhẫn kim cương Senyda 1 hột Sapphire đai tấm Giá bán sản phẩm mang tinh chất tham khảo, tương ứng khối lượng vàng và khối lượng đá quý của sản phẩm hi..

7.900.000 VNĐ

22 (lượt mua)
NHX037 Nhẫn vàng kim cương Senyda bản trơn cẩn hột

NHX037 Nhẫn vàng kim cương Senyda bản trơn cẩn hột

Nhẫn vàng 417 đính kim cương thiên nhiên. Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 417, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 75..

3.220.000 VNĐ

16
NHX036 Nhẫn vàng trắng kim cương Senyda 1 hột đai dãy xoàn

NHX036 Nhẫn vàng trắng kim cương Senyda 1 hột đai dãy xoàn

Nhẫn vàng trắng 417 đính kim cương thiên nhiên. Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 417, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, ..

8.350.000 VNĐ

21 (lượt mua)
NHX020 Nhẫn vàng trắng kim cương Senyda halo vuông

NHX020 Nhẫn vàng trắng kim cương Senyda halo vuông

Nhẫn vàng trắng 417 đính kim cương. Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 417, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và m&..

9.830.000 VNĐ

NHX019 Nhẫn vàng trắng kim cương Senyda halo tròn

NHX019 Nhẫn vàng trắng kim cương Senyda halo tròn

Nhẫn vàng trắng 585 đính kim cương. Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 417, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và m&..

8.760.000 VNĐ

19 (lượt mua)
NHX006 Nhẫn vàng trắng kim cương Senyda 2 dãy halo tròn

NHX006 Nhẫn vàng trắng kim cương Senyda 2 dãy halo tròn

Nhẫn vàng trắng 417 đính kim cương. Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 417, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và m&..

14.600.000 VNĐ

27 (Lượt mua)
NHX034 Nhẫn vàng kim cương Senyda 1 dãy xoàn lớn

NHX034 Nhẫn vàng kim cương Senyda 1 dãy xoàn lớn

Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 417, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu sắc của vàng (Trắng, Vàng, H..

6.190.000 VNĐ

47 (Lượt mua)
Hiển thị từ 1 đến 12 của 24 (2 Trang)