LTV246 Lắc Tay Cỏ 4 Lá Trơn Rỗng Treo Dây Mì Dây Chữ Cong Senyda - Senyda Jewelry