LT003_CT Lắc Tay Bạc Senyda Custom Mặt Hình Tròn Khắc Chữ Cái - Senyda Jewelry

LT003_CT Lắc tay bạc Senyda custom mặt hình tròn khắc chữ cái

290,000 670,000 

LT003_CT Lắc tay bạc Senyda custom mặt hình tròn khắc chữ cái theo yêu cầu