Lắc tay
Hiển thị:

LT494 Lắc tay bạc Ý 925 Senyda giọt nước đá nối liền

LT494 Lắc tay bạc Ý 925 Senyda giọt nước đá nối liền

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc Ý 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn..

780.000 VNĐ

LT472 Lắc tay bạc Ý 925 Senyda mặt đồng tiền đá móc vòng tròn

LT472 Lắc tay bạc Ý 925 Senyda mặt đồng tiền đá móc vòng tròn

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc Ý 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn..

340.000 VNĐ

LT461 Lắc tay bạc Ý 925 Senyda chữ cong xỏ bi trơn charm treo

LT461 Lắc tay bạc Ý 925 Senyda chữ cong xỏ bi trơn charm treo

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc Ý 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn..

780.000 VNĐ

LT426 Lắc tay bạc Ý 925 Senyda dây chữ cong nối hoa 4 cánh huyền đen

LT426 Lắc tay bạc Ý 925 Senyda dây chữ cong nối hoa 4 cánh huyền đen

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc Ý 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn..

580.000 VNĐ

LT395 Lắc tay bạc Ý 925 Senyda oval đá móc oval trơn nối liền

LT395 Lắc tay bạc Ý 925 Senyda oval đá móc oval trơn nối liền

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc Ý 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn..

890.000 VNĐ

LT490 Lắc tay bạc Ý Senyda dây khoen dài phối khoen lật nhỏ xỏ bi trơn tim treo

LT490 Lắc tay bạc Ý Senyda dây khoen dài phối khoen lật nhỏ xỏ bi trơn tim treo

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc Ý 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn..

380.000 VNĐ

LT491 Lắc tay bạc Ý Senyda dây kép xỏ vô cực tim đá

LT491 Lắc tay bạc Ý Senyda dây kép xỏ vô cực tim đá

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc Ý 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn..

380.000 VNĐ

LT489 Lắc tay bạc Ý Senyda dây mì dãy đá tennis 2.2mm 1 hột 4.5li viền tròn nối liền khóa rút

LT489 Lắc tay bạc Ý Senyda dây mì dãy đá tennis 2.2mm 1 hột 4.5li viền tròn nối liền khóa rút

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc Ý 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn..

480.000 VNĐ

Hết Hàng | LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG NGAY
LT476 Lắc tay bạc Ý Senyda chữ nụ đá hoa 4 cánh

LT476 Lắc tay bạc Ý Senyda chữ nụ đá hoa 4 cánh

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc Ý 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn..

360.000 VNĐ

LT475 Lắc tay bạc Ý Senyda 1 hoa 4 cánh huyền đen

LT475 Lắc tay bạc Ý Senyda 1 hoa 4 cánh huyền đen

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc Ý 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn..

320.000 VNĐ

LT399 Lắc tay bạc Ý Senyda tennis đá 2.2mm

LT399 Lắc tay bạc Ý Senyda tennis đá 2.2mm

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc Ý 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn..

590.000 VNĐ

LD010 Lắc đôi bạc Ý Senyda mì ép phồng bản 4mm (1 sợi)

LD010 Lắc đôi bạc Ý Senyda mì ép phồng bản 4mm (1 sợi)

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

580.000 VNĐ

Hiển thị từ 1 đến 12 của 125 (11 Trang)