Lắc chân
Hiển thị:

LC196 Lắc chân bạc Senyda đá Tourmaline thiên nhiên dạng thô xỏ

LC196 Lắc chân bạc Senyda đá Tourmaline thiên nhiên dạng thô xỏ

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

360.000 VNĐ

LC211 Lắc chân bạc Ý Senyda tim rỗng bi giác treo

LC211 Lắc chân bạc Ý Senyda tim rỗng bi giác treo

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

330.000 VNĐ

Hết Hàng | LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG NGAY
LC208 Lắc chân bạc Ý Senyda dây mì thiên nga đá treo

LC208 Lắc chân bạc Ý Senyda dây mì thiên nga đá treo

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

350.000 VNĐ

LC205 Lắc chân bạc Ý Senyda dây mì bàn tay OK treo

LC205 Lắc chân bạc Ý Senyda dây mì bàn tay OK treo

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

350.000 VNĐ

LC201 Lắc chân bạc Ý Senyda dây mì xỏ bi ống trụ trơn

LC201 Lắc chân bạc Ý Senyda dây mì xỏ bi ống trụ trơn

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

320.000 VNĐ

LC172 Lắc chân bạc Ý Senyda trái tim nụ đá treo

LC172 Lắc chân bạc Ý Senyda trái tim nụ đá treo

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

290.000 VNĐ

Hết Hàng | LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG NGAY
LC200 Lắc chân bạc Ý Senyda dây mì bi trơn nụ đá treo

LC200 Lắc chân bạc Ý Senyda dây mì bi trơn nụ đá treo

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

340.000 VNĐ

Hết Hàng | LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG NGAY
LC197 Lắc chân bạc Ý Senyda cỏ 4 lá trơn đá nụ đá treo

LC197 Lắc chân bạc Ý Senyda cỏ 4 lá trơn đá nụ đá treo

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

390.000 VNĐ

LC207 Lắc chân bạc Ý Senyda dây mì ngôi sao mặt trăng treo

LC207 Lắc chân bạc Ý Senyda dây mì ngôi sao mặt trăng treo

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

350.000 VNĐ

Hết Hàng | LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG NGAY
LC202 Lắc chân bạc Ý Senyda nụ đá vòng tròn trơn treo

LC202 Lắc chân bạc Ý Senyda nụ đá vòng tròn trơn treo

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

340.000 VNĐ

LC008 Lắc chân bạc Ý Senyda dây mì xỏ bi sao

LC008 Lắc chân bạc Ý Senyda dây mì xỏ bi sao

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

340.000 VNĐ

LC195 Lắc chân bạc Senyda dây mì dãy đá nối liền

LC195 Lắc chân bạc Senyda dây mì dãy đá nối liền

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

380.000 VNĐ

Hiển thị từ 1 đến 12 của 47 (4 Trang)