Kim Cương Viên Fancy Dark Blue DJLK D18.149CN KCV006 - Senyda Jewelry

Kim cương viên Fancy Dark Blue DJLK D18.149CN KCV006

6,500,000 

Kim cương viên có kiểm định ép vỉ. Kim cương viên Fancy Dark Blue DJLK D18.149CN KCV006

còn 1 hàng