DCX010 Dây Chuyền Vàng Kim Cương Senyda Liền Mặt Nụ - Senyda Jewelry

DCX010 Dây chuyền vàng kim cương Senyda liền mặt nụ

7,660,000 

Dây chuyền vàng 417 đính kim cương.

còn 10 hàng