Dây chuyền
Hiển thị:

DC786 Dây chuyền mì ép bản 1.8mm hoa văn 2 mặt 45cm Senyda

DC786 Dây chuyền mì ép bản 1.8mm hoa văn 2 mặt 45cm Senyda

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc nguyên chất- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức..

380.000 VNĐ

41 (Lượt mua)
DC785 Dây chuyền mì vuông giác lớn Senyda

DC785 Dây chuyền mì vuông giác lớn Senyda

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc nguyên chất- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức..

580.000 VNĐ

58 (lượt mua)
DC780 Dây chuyền mì ép bản 2.8mm hoa văn 2 mặt 45cm

DC780 Dây chuyền mì ép bản 2.8mm hoa văn 2 mặt 45cm

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc nguyên chất- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức..

650.000 VNĐ

62 (lượt mua)
DC476 Dây chuyền mì ép Senyda

DC476 Dây chuyền mì ép Senyda

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc nguyên chất- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức..

320.000 VNĐ

56 (Lượt mua
DC722 Dây chuyền bạc Senyda charm mắt cánh

DC722 Dây chuyền bạc Senyda charm mắt cánh

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

390.000 VNĐ

DC725 Dây chuyền bạc Senyda thanh ngang nơ đá

DC725 Dây chuyền bạc Senyda thanh ngang nơ đá

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

350.000 VNĐ

DC726 Dây chuyền bạc Senyda thanh ngang móc đá giọt nước đá treo

DC726 Dây chuyền bạc Senyda thanh ngang móc đá giọt nước đá treo

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

380.000 VNĐ

DC727 Dây chuyền bạc Senyda hồ ly full đá

DC727 Dây chuyền bạc Senyda hồ ly full đá

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

320.000 VNĐ

DC729 Dây chuyền bạc Senyda nhụy đá viền tròn đá nhỏ (đủ màu)

DC729 Dây chuyền bạc Senyda nhụy đá viền tròn đá nhỏ (đủ màu)

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

290.000 VNĐ

DC728 Dây chuyền bạc Senyda 1 hột viền tim đá nhỏ (đủ màu)

DC728 Dây chuyền bạc Senyda 1 hột viền tim đá nhỏ (đủ màu)

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

290.000 VNĐ

DC237 Dây chuyền bạc Senyda 1 hột viền vuông đá nhỏ (đủ màu)

DC237 Dây chuyền bạc Senyda 1 hột viền vuông đá nhỏ (đủ màu)

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

290.000 VNĐ

DC719 Dây chuyền bạc Senyda thánh giá giác viền đá đầu nhọn

DC719 Dây chuyền bạc Senyda thánh giá giác viền đá đầu nhọn

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

360.000 VNĐ

Hiển thị từ 1 đến 12 của 330 (28 Trang)