Dây chuyền
Hiển thị:

DC795 Dây chuyền dâu tây đá Senyda

DC795 Dây chuyền dâu tây đá Senyda

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

290.000 VNĐ

80 (lượt mua)
DC567 Dây chuyền cái ô đá Senyda

DC567 Dây chuyền cái ô đá Senyda

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

290.000 VNĐ

135 (lượt mua)
DC771 Mặt 1 hột viền baguette lớn Senyda

DC771 Mặt 1 hột viền baguette lớn Senyda

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

820.000 VNĐ

84 (Lượt mua)
DC772 Mặt 1 hột viền baguette xen nụ đá lớn Senyda

DC772 Mặt 1 hột viền baguette xen nụ đá lớn Senyda

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

790.000 VNĐ

96 (lượt mua)
DC773 Mặt 1 hột viền hoa lượn sóng lớn xi bạch kim Senyda

DC773 Mặt 1 hột viền hoa lượn sóng lớn xi bạch kim Senyda

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

980.000 VNĐ

175 (lượt mua)
DC776 Mặt hoa đồng tiền xi bạch kim Senyda

DC776 Mặt hoa đồng tiền xi bạch kim Senyda

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

650.000 VNĐ

88 (lượt mua)
DC580 Mặt 1 hột viền hoa 4 cánh đá lớn Senyda

DC580 Mặt 1 hột viền hoa 4 cánh đá lớn Senyda

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

320.000 VNĐ

112 (lượt mua)
DC775 Mặt 1 hột viền hoa baguette nhọn xi bạch kim Senyda

DC775 Mặt 1 hột viền hoa baguette nhọn xi bạch kim Senyda

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

780.000 VNĐ

94 (lượt mua)
DC770 Mặt 1 hột hoa tuyết đá lớn Senyda

DC770 Mặt 1 hột hoa tuyết đá lớn Senyda

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

850.000 VNĐ

110 (lượt mua)
DC774 Mặt 1 hột viền đá đồng tiền giác lớn xi bạch kim Senyda

DC774 Mặt 1 hột viền đá đồng tiền giác lớn xi bạch kim Senyda

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

890.000 VNĐ

121 (lượt mua)
DC778 Dây chuyền nụ đá móc treo ruy băng đá Senyda

DC778 Dây chuyền nụ đá móc treo ruy băng đá Senyda

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

290.000 VNĐ

154 (lượt mua)
MN022 Mặt mỏ neo trơn cho nam Senyda

MN022 Mặt mỏ neo trơn cho nam Senyda

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

270.000 VNĐ

89 (lượt mua)
Hiển thị từ 1 đến 12 của 297 (25 Trang)