Dây chuyền
Hiển thị:

DC545 Dây chuyền bạc Senyda nụ đá treo vòng tròn đinh

DC545 Dây chuyền bạc Senyda nụ đá treo vòng tròn đinh

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

360.000 VNĐ

DC546 Dây chuyền bạc Senyda kiều mì xỏ ngọc trai nước ngọt

DC546 Dây chuyền bạc Senyda kiều mì xỏ ngọc trai nước ngọt

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

390.000 VNĐ

DC544 Dây chuyền bạc Senyda thanh ngang cẩn đá bướm

DC544 Dây chuyền bạc Senyda thanh ngang cẩn đá bướm

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

340.000 VNĐ

DC538 Dây chuyền bạc Senyda dãy đá ngang trái tim trơn

DC538 Dây chuyền bạc Senyda dãy đá ngang trái tim trơn

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

310.000 VNĐ

DC489 Dây chuyền bạc Senyda nơ giọt nước đá treo

DC489 Dây chuyền bạc Senyda nơ giọt nước đá treo

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

460.000 VNĐ

DC508 Dây chuyền bạc Senyda trụ barget đá xỏ

DC508 Dây chuyền bạc Senyda trụ barget đá xỏ

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

330.000 VNĐ

DC548 Dây chuyền bạc Senyda kiều mì nụ đá đen 6li xỏ

DC548 Dây chuyền bạc Senyda kiều mì nụ đá đen 6li xỏ

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

320.000 VNĐ

DC513 Dây chuyền bạc Senyda kiều mì nụ đá 6li xỏ

DC513 Dây chuyền bạc Senyda kiều mì nụ đá 6li xỏ

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

320.000 VNĐ

DC524 Dây chuyền bạc Senyda dấu đinh chéo xỏ

DC524 Dây chuyền bạc Senyda dấu đinh chéo xỏ

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

330.000 VNĐ

DC526 Dây chuyền bạc Senyda Phật Quan Âm full đá nhỏ

DC526 Dây chuyền bạc Senyda Phật Quan Âm full đá nhỏ

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

370.000 VNĐ

DC506 Dây chuyền bạc Senyda muỗng nĩa

DC506 Dây chuyền bạc Senyda muỗng nĩa

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

330.000 VNĐ

DC518 Dây chuyền bạc Senyda trái châu đá xỏ lớn

DC518 Dây chuyền bạc Senyda trái châu đá xỏ lớn

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

350.000 VNĐ

Hiển thị từ 1 đến 12 của 218 (19 Trang)