Dây chuyền
Hiển thị:

DC637 Dây chuyền bạc Senyda kiểu dây mì mặt Aquamarine 8mm xỏ

DC637 Dây chuyền bạc Senyda kiểu dây mì mặt Aquamarine 8mm xỏ

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

290.000 VNĐ

DC617 Dây chuyền bạc Senyda kiểu dây mì mặt thỏ treo

DC617 Dây chuyền bạc Senyda kiểu dây mì mặt thỏ treo

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

320.000 VNĐ

DC617 Dây chuyền bạc Senyda mặt thỏ treo

DC617 Dây chuyền bạc Senyda mặt thỏ treo

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

290.000 VNĐ

DC612 Dây chuyền bạc Senyda ngọc trai treo móc đá nhỏ (Màu ngọc giao ngẫu nhiên)

DC612 Dây chuyền bạc Senyda ngọc trai treo móc đá nhỏ (Màu ngọc giao ngẫu nhiên)

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

320.000 VNĐ

DC612 Dây chuyền bạc Senyda kiểu dây mì ngọc trai treo móc đá nhỏ (Màu ngọc giao ngẫu nhiên)

DC612 Dây chuyền bạc Senyda kiểu dây mì ngọc trai treo móc đá nhỏ (Màu ngọc giao ngẫu nhiên)

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

350.000 VNĐ

DC611 Dây chuyền bạc Senyda kiểu dây mì ngọc trai treo móc đá lớn (Màu ngọc giao ngẫu nhiên)

DC611 Dây chuyền bạc Senyda kiểu dây mì ngọc trai treo móc đá lớn (Màu ngọc giao ngẫu nhiên)

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

370.000 VNĐ

DC611 Dây chuyền bạc Senyda ngọc trai treo móc đá lớn (Màu ngọc giao ngẫu nhiên)

DC611 Dây chuyền bạc Senyda ngọc trai treo móc đá lớn (Màu ngọc giao ngẫu nhiên)

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

340.000 VNĐ

DC604 Dây chuyền bạc Senyda đuôi phụng vừa

DC604 Dây chuyền bạc Senyda đuôi phụng vừa

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

890.000 VNĐ

DC641 Dây chuyền bạc Senyda mặt hình Vuông màu 6mm dạng xỏ

DC641 Dây chuyền bạc Senyda mặt hình Vuông màu 6mm dạng xỏ

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam * Màu sắc mặt có thể thay đổi theo yêu cầu. CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong c&aac..

290.000 VNĐ

DC641 Dây chuyền bạc Senyda mặt hình Thoi màu 6mm dạng xỏ

DC641 Dây chuyền bạc Senyda mặt hình Thoi màu 6mm dạng xỏ

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam * Màu sắc mặt có thể thay đổi theo yêu cầu. CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong c&aac..

290.000 VNĐ

DC641 Dây chuyền bạc Senyda mặt hình Tròn màu 6mm dạng xỏ

DC641 Dây chuyền bạc Senyda mặt hình Tròn màu 6mm dạng xỏ

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam * Màu sắc mặt có thể thay đổi theo yêu cầu. CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong c&aac..

290.000 VNĐ

DC641 Dây chuyền bạc Senyda mặt hình Tim màu 6mm dạng xỏ

DC641 Dây chuyền bạc Senyda mặt hình Tim màu 6mm dạng xỏ

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam * Màu sắc mặt có thể thay đổi theo yêu cầu. CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong c&aac..

290.000 VNĐ

Hiển thị từ 1 đến 12 của 219 (19 Trang)