BTV546 Bông Tai Vàng Senyda Nụ Bi 7mm Trơn - Senyda Jewelry