BTV418 Bông Tai Hoa 4 Cánh đá Tấm Viền Bi Trơn Senyda - Senyda Jewelry