BTV163 Bông Tai Vàng Senyda Khoen Trơn Pha Lê Nón 4.5mm Treo - Senyda Jewelry

BTV163 Bông tai vàng Senyda khoen trơn pha lê nón 4.5mm treo

1,390,000 

Bông tai vàng 625.
BTV163 Bông tai vàng Senyda khoen trơn pha lê nón 4.5mm treo.