Bông tai vàng
Hiển thị:

GCV183 Bông tai đồng điếu halo treo 2 dây Senyda

GCV183 Bông tai đồng điếu halo treo 2 dây Senyda

Nhẫn vàng trắng 417. Màu đá có thể thay đổi theo yêu cầuGiá bán sản phẩm mang tinh chất tham khảo, tương ứng khối lượng vàng của sản phẩm hiện c..

3.220.000 VNĐ

43 (Lượt mua)
GCV181 Bông tai halo chủ 5li treo 2 dây dài ngọc trai nước ngọt Senyda

GCV181 Bông tai halo chủ 5li treo 2 dây dài ngọc trai nước ngọt Senyda

Nhẫn vàng trắng 417. Màu đá có thể thay đổi theo yêu cầuGiá bán sản phẩm mang tinh chất tham khảo, tương ứng khối lượng vàng của sản phẩm hiện c..

2.970.000 VNĐ

57 (Lượt mua)
BTV345 Bông tai khoen bi nối liền trơn (Chiếc lẻ) Senyda

BTV345 Bông tai khoen bi nối liền trơn (Chiếc lẻ) Senyda

Bông tai vàng 417 Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 417, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu sắc của v&..

1.550.000 VNĐ

72 (lượt mua)
BTV308 Bông tai nụ đá Thạch anh hồng treo dây dài Senyda

BTV308 Bông tai nụ đá Thạch anh hồng treo dây dài Senyda

Bông tai vàng 417 Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 417, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu sắc của v&..

2.870.000 VNĐ

60 (lượt mua)
BTV338 Bông tai khoen đồng tiền nhỏ Senyda

BTV338 Bông tai khoen đồng tiền nhỏ Senyda

BTV338 Bông tai khoen đồng tiền nhỏ Senyda Bông tai vàng trắng 625 Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 417, 14K 585, 15K 625, 18K 6..

1.770.000 VNĐ

59 (lượt mua)
BTV288 Bông tai vàng móc câu 1 hột vuông Senyda

BTV288 Bông tai vàng móc câu 1 hột vuông Senyda

Bông tai vàng 417 Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 417, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu sắc của v&..

2.440.000 VNĐ

59 (lượt mua)
BTV252 Bông tai vàng cánh bướm Senyda

BTV252 Bông tai vàng cánh bướm Senyda

Bông tai vàng 417 Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 417, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu sắc của v&..

4.590.000 VNĐ

39 (lượt mua)
BTV212 Bông tai vàng tim phồng trơn dây xỏ sau dài Senyda

BTV212 Bông tai vàng tim phồng trơn dây xỏ sau dài Senyda

Bông tai vàng 417 BTV212 Bông tai vàng tim phồng trơn dây xỏ sau dài Senyda Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K..

1.220.000 VNĐ

109 (lượt mua)
BTV161 Bông tai vàng hình kim cương giác Senyda

BTV161 Bông tai vàng hình kim cương giác Senyda

Bông tai vàng 625. BTV161 Bông tai vàng hình kim cương giác Senyda Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 417, 14..

1.920.000 VNĐ

72 (lượt mua)
BTV342 Bông tai khoen chữ nhật xéo đá Senyda

BTV342 Bông tai khoen chữ nhật xéo đá Senyda

Bông tai vàng 417 Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 417, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu sắc của v&..

2.250.000 VNĐ

29 (lượt mua)
BTV341 Bông tai khoen đồng tiền viền bi Senyda

BTV341 Bông tai khoen đồng tiền viền bi Senyda

Bông tai vàng 680 Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 417, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu sắc của v&..

2.470.000 VNĐ

67 (Lượt mua)
BTV337 Bông tai khoen giác sọc nhỏ Senyda

BTV337 Bông tai khoen giác sọc nhỏ Senyda

Bông tai vàng 625 Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 417, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu sắc của v&..

1.420.000 VNĐ

22 (lượt mua)
Hiển thị từ 1 đến 12 của 90 (8 Trang)