Bông tai vàng
Hiển thị:

BTV601_BTV600_BTV599 Bông tai vàng Senyda hoa 4 cánh màu

BTV601_BTV600_BTV599 Bông tai vàng Senyda hoa 4 cánh màu

Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 416, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu sắc của vàng (Trắng, Vàng, H..

1.520.000 VNĐ

BTV581 Bông tai vàng Senyda khoen giác Spinel đen 5.5x5mm treo

BTV581 Bông tai vàng Senyda khoen giác Spinel đen 5.5x5mm treo

Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 416, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu sắc của vàng (Trắng, Vàng, H..

2.480.000 VNĐ

BTV582 Bông tai vàng Senyda nụ đá vuông 2.5mm

BTV582 Bông tai vàng Senyda nụ đá vuông 2.5mm

Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 416, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu sắc của vàng (Trắng, Vàng, H..

1.490.000 VNĐ

BTV580 Bông tai vàng Senyda halo tròn nhụy đá 5mm

BTV580 Bông tai vàng Senyda halo tròn nhụy đá 5mm

Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 416, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu sắc của vàng (Trắng, Vàng, H..

2.060.000 VNĐ

BTV578 Bông tai vàng Senyda tim 5mm viền bi trơn

BTV578 Bông tai vàng Senyda tim 5mm viền bi trơn

Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 416, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu sắc của vàng (Trắng, Vàng, H..

2.150.000 VNĐ

BTV568 Bông tai vàng Senyda nụ đá 4 chấu dãy bi tròn nhỏ dần kẹp vành

BTV568 Bông tai vàng Senyda nụ đá 4 chấu dãy bi tròn nhỏ dần kẹp vành

Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 416, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu sắc của vàng (Trắng, Vàng, H..

1.540.000 VNĐ

BTV524 Bông tai vàng Senyda khoen rắn full đá

BTV524 Bông tai vàng Senyda khoen rắn full đá

Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 416, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu sắc của vàng (Trắng, Vàng, H..

2.420.000 VNĐ

BTV562 Bông tai vàng Senyda khoen kiểu khoen lật hở

BTV562 Bông tai vàng Senyda khoen kiểu khoen lật hở

Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 416, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu sắc của vàng (Trắng, Vàng, H..

1.660.000 VNĐ

BTV573-BTV516-BTV588-BTV572-BTV576 Bông tai vàng Senyda bi trơn

BTV573-BTV516-BTV588-BTV572-BTV576 Bông tai vàng Senyda bi trơn

Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 416, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu sắc của vàng (Trắng, Vàng, H..

1.450.000 VNĐ

60 (lượt mua)
BTV535 Bông tai vàng Senyda đá Peridot - Garnet Radiant 4 chấu

BTV535 Bông tai vàng Senyda đá Peridot - Garnet Radiant 4 chấu

Bông tai vàng 680  Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 417, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu sắc ..

3.960.000 VNĐ

62 (lượt mua)
BTV539 Bông tai vàng Senyda Emerald Princess 4 chấu

BTV539 Bông tai vàng Senyda Emerald Princess 4 chấu

Bông tai vàng 680  Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 417, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu sắc ..

4.670.000 VNĐ

55 (lượt mua)
BTV546 Bông tai vàng Senyda nụ bi 7mm trơn

BTV546 Bông tai vàng Senyda nụ bi 7mm trơn

Bông tai vàng 610  Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 417, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu sắc ..

3.650.000 VNĐ

35 (Lượt mua)
Hiển thị từ 1 đến 12 của 176 (15 Trang)