Bông tai vàng
Hiển thị:

BTV126 Bông tai vàng Senyda 1 hột halo vuông bo góc

BTV126 Bông tai vàng Senyda 1 hột halo vuông bo góc

Bông tai vàng 416. Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 417, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu sắc của v..

1.750.000 VNĐ

BTV242 Bông tai vàng Ý Senyda nốt nhạc trơn

BTV242 Bông tai vàng Ý Senyda nốt nhạc trơn

Bông tai vàng Ý 750. Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 417, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu ..

2.120.000 VNĐ

BTV240 Bông tai vàng Ý Senyda trái tim giác đá sát vành

BTV240 Bông tai vàng Ý Senyda trái tim giác đá sát vành

Bông tai vàng Ý 750. Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 417, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu ..

3.110.000 VNĐ

BTV239 Bông tai vàng Ý Senyda khoen Omega đá treo

BTV239 Bông tai vàng Ý Senyda khoen Omega đá treo

Bông tai vàng Ý 416. Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 417, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu ..

3.030.000 VNĐ

BTV189 Bông tai vàng Ý Senyda hoa 3 cánh tim giác 3 nụ đá

BTV189 Bông tai vàng Ý Senyda hoa 3 cánh tim giác 3 nụ đá

Bông tai vàng Ý 750. Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 417, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu ..

3.530.000 VNĐ

BTV191 Bông tai vàng Ý Senyda bướm cánh đá châu giác nụ đá treo

BTV191 Bông tai vàng Ý Senyda bướm cánh đá châu giác nụ đá treo

Bông tai vàng Ý 750. Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 417, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu ..

5.500.000 VNĐ

BTV175 Bông tai vàng Ý Senyda hoa 8 cánh tròn giác 2 chữ C móc giác

BTV175 Bông tai vàng Ý Senyda hoa 8 cánh tròn giác 2 chữ C móc giác

Bông tai vàng Ý 750. Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 417, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu ..

3.930.000 VNĐ

BTV214 Bông tai vàng Ý Senyda khoen Omega đá treo

BTV214 Bông tai vàng Ý Senyda khoen Omega đá treo

Bông tai vàng Ý 416. Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 417, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu ..

3.050.000 VNĐ

BTV187 Bông tai vàng Ý Senyda trái tim đá viền hở đá

BTV187 Bông tai vàng Ý Senyda trái tim đá viền hở đá

Bông tai vàng Ý 750. Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 417, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu ..

5.210.000 VNĐ

BTV176 Bông tai vàng Ý Senyda chữ G lồng giác

BTV176 Bông tai vàng Ý Senyda chữ G lồng giác

Bông tai vàng Ý 750. Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 417, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu ..

2.700.000 VNĐ

BTV176 Bông tai vàng Ý Senyda nụ bi 7mm trơn

BTV176 Bông tai vàng Ý Senyda nụ bi 7mm trơn

Bông tai vàng Ý 750. Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 417, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu ..

3.240.000 VNĐ

BTV175 Bông tai vàng Ý Senyda mặt nháy mắt huyền đen

BTV175 Bông tai vàng Ý Senyda mặt nháy mắt huyền đen

Bông tai vàng Ý 750. Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 417, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) và màu ..

1.910.000 VNĐ

Hiển thị từ 1 đến 12 của 193 (17 Trang)