Bông tai kim cương
Hiển thị:

BTX024 Vỏ bông tai hoa 10 cánh nhọn Senyda

BTX024 Vỏ bông tai hoa 10 cánh nhọn Senyda

BTX024 Vỏ bông tai hoa 10 cánh nhọn Senyda Bông tai vàng trắng 750 đính kim cương. Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10..

8.800.000 VNĐ

17 (lượt mua)
BTX019 Bông tai móc câu dãy xoàn Senyda

BTX019 Bông tai móc câu dãy xoàn Senyda

BTX019 Bông tai móc câu dãy xoàn Senyda Bông tai vàng trắng 585 đính kim cương. Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công t..

12.980.000 VNĐ

25 (lượt mua)
BTX021 Bông tai vàng trắng Senyda nụ 2 dãy chéo trơn đính kim cương thiên nhiên

BTX021 Bông tai vàng trắng Senyda nụ 2 dãy chéo trơn đính kim cương thiên nhiên

Bông tai vàng trắng 417 đính kim cương. Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 417, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) v&..

3.450.000 VNĐ

22 (lượt mua)
BTX009 Bông tai vàng trắng kim cương Senyda hoa hướng dương

BTX009 Bông tai vàng trắng kim cương Senyda hoa hướng dương

Bông tai kim cương vàng trắng Senyda hoa hướng dương BTX009 Bông tai vàng trắng 417 đính kim cương. Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổ..

14.650.000 VNĐ

30 (lượt mua)
BTX014 Bông tai vàng trắng kim cương Senyda trái tim rỗng tấm giữa

BTX014 Bông tai vàng trắng kim cương Senyda trái tim rỗng tấm giữa

Bông tai kim cương vàng trắng Senyda trái tim rỗng tấm giữa BTX014 Bông tai vàng trắng 417 đính kim cương. Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gi..

3.170.000 VNĐ

22 (lượt mua)
BTX013 Bông tai vàng trắng kim cương Senyda trái tim rỗng tấm bên

BTX013 Bông tai vàng trắng kim cương Senyda trái tim rỗng tấm bên

Bông tai kim cương vàng trắng Senyda trái tim rỗng tấm bên BTX013 Bông tai vàng trắng 417 đính kim cương. Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể..

3.340.000 VNĐ

19 (lượt mua)
BTX008 Bông tai vàng trắng kim cương Senyda hoa 5 cánh

BTX008 Bông tai vàng trắng kim cương Senyda hoa 5 cánh

Bông tai kim cương vàng trắng Senyda hoa 5 cánh BTX008 Bông tai vàng trắng 417 đính kim cương. Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công t..

3.270.000 VNĐ

29 (lượt mua)
BTX007 Bông tai vàng trắng kim cương Senyda cỏ 4 lá tấm bên

BTX007 Bông tai vàng trắng kim cương Senyda cỏ 4 lá tấm bên

Bông tai kim cương vàng trắng Senyda cỏ 4 lá tấm bên BTX007 Bông tai vàng trắng 417 đính kim cương. Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia c..

3.460.000 VNĐ

19 (lượt mua)
BTX003 Bông tai vàng trắng kim cương Senyda 1 hột cao hoa 10 cánh

BTX003 Bông tai vàng trắng kim cương Senyda 1 hột cao hoa 10 cánh

Bông tai vàng trắng 417 đính kim cương. Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi vàng (10K 417, 14K 585, 15K 625, 18K 610, 18K 680, 18K 750...) v&..

14.490.000 VNĐ

20 (lượt mua)
BTX012 Bông tai vàng trắng kim cương Senyda khoen nhánh hoa lá

BTX012 Bông tai vàng trắng kim cương Senyda khoen nhánh hoa lá

Bông tai kim cương vàng trắng Senyda khoen nhánh hoa lá BTX012 Bông tai vàng trắng 417 đính kim cương. Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể g..

5.880.000 VNĐ

22 (lượt mua)
BTX011 Bông tai vàng trắng kim cương Senyda khoen bướm nhỏ

BTX011 Bông tai vàng trắng kim cương Senyda khoen bướm nhỏ

Bông tai kim cương vàng trắng Senyda khoen bướm nhỏ BTX011 Bông tai vàng trắng 417 đính kim cương. Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi..

5.860.000 VNĐ

20 (lượt mua)
BTX010 Bông tai vàng trắng kim cương Senyda khoen bướm lớn

BTX010 Bông tai vàng trắng kim cương Senyda khoen bướm lớn

Bông tai kim cương vàng trắng Senyda khoen bướm lớn BTX010 Bông tai vàng trắng 10k đính kim cương. Sản phẩm do SYDJ gia công, có thể gia công tuổi..

7.470.000 VNĐ

22 (lượt mua)
Hiển thị từ 1 đến 12 của 14 (2 Trang)