Bông tai
Hiển thị:

BT699 Bông tai bạc Ý Senyda mặt cún đeo kiếng

BT699 Bông tai bạc Ý Senyda mặt cún đeo kiếng

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

480.000 VNĐ

DC869-BT703 Bộ trang sức bạc Ý Senyda chữ H màu

DC869-BT703 Bộ trang sức bạc Ý Senyda chữ H màu

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

600.000 VNĐ

BT703 Bông tai bạc Ý Senyda chữ H màu

BT703 Bông tai bạc Ý Senyda chữ H màu

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

260.000 VNĐ

BT694 Bông tai bạc Ý Senyda khoen tim giác nối liền

BT694 Bông tai bạc Ý Senyda khoen tim giác nối liền

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

240.000 VNĐ

BT693 Bông tai bạc Ý Senyda khoen trơn 0.7cm bản 1.8mm

BT693 Bông tai bạc Ý Senyda khoen trơn 0.7cm bản 1.8mm

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

150.000 VNĐ

BT695 Bông tai bạc Ý Senyda 1 hột viền hoa đá 4.5mm

BT695 Bông tai bạc Ý Senyda 1 hột viền hoa đá 4.5mm

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

280.000 VNĐ

BT692 Bông tai bạc Ý Senyda khoen 1 hột tim 3 lá đá

BT692 Bông tai bạc Ý Senyda khoen 1 hột tim 3 lá đá

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

280.000 VNĐ

BT685 Bông tai bạc Ý Senyda 1 hột 5mm 10 chấu tim nhỏ

BT685 Bông tai bạc Ý Senyda 1 hột 5mm 10 chấu tim nhỏ

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

240.000 VNĐ

BT684 Bông tai bạc Ý Senyda 1 hột 4mm viền tam giác đá

BT684 Bông tai bạc Ý Senyda 1 hột 4mm viền tam giác đá

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

280.000 VNĐ

BT683 Bông tai bạc Ý Senyda 1 hột hoa 5 cánh đá tấm

BT683 Bông tai bạc Ý Senyda 1 hột hoa 5 cánh đá tấm

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

260.000 VNĐ

BT674-BT675 Bông tai bạc Senyda kiểu Opal vintage

BT674-BT675 Bông tai bạc Senyda kiểu Opal vintage

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc Ý- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại..

280.000 VNĐ

BT552 Bông tai bạc Senyda đá Tourmaline thiên nhiên dạng thô xỏ

BT552 Bông tai bạc Senyda đá Tourmaline thiên nhiên dạng thô xỏ

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

360.000 VNĐ

Hiển thị từ 1 đến 12 của 156 (13 Trang)