Bông tai
Hiển thị:

BT522 Bông tai bạc Senyda nụ đá trắng size 4mm

BT522 Bông tai bạc Senyda nụ đá trắng size 4mm

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

190.000 VNĐ

BT520 Bông tai bạc Senyda nụ tim bọc lớn

BT520 Bông tai bạc Senyda nụ tim bọc lớn

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

220.000 VNĐ

BT521 Bông tai bạc Senyda nụ tim bọc vừa 4mm

BT521 Bông tai bạc Senyda nụ tim bọc vừa 4mm

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

190.000 VNĐ

BT440 Bông tai bạc Senyda nụ đá trắng size 5mm

BT440 Bông tai bạc Senyda nụ đá trắng size 5mm

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

260.000 VNĐ

BT237 Bông tai bạc Senyda khoen giác

BT237 Bông tai bạc Senyda khoen giác

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

190.000 VNĐ

BT380 Bông tai bạc Senyda khoen 2 vương miện chéo

BT380 Bông tai bạc Senyda khoen 2 vương miện chéo

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

280.000 VNĐ

BT451 Bông tai bạc Senyda nụ ngôi sao đá

BT451 Bông tai bạc Senyda nụ ngôi sao đá

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

180.000 VNĐ

BT446 Bông tai bạc Senyda bướm hoa văn dây dài

BT446 Bông tai bạc Senyda bướm hoa văn dây dài

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

280.000 VNĐ

BT505 Bông tai bạc Senyda nụ đá 5mm 4 chấu tim

BT505 Bông tai bạc Senyda nụ đá 5mm 4 chấu tim

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

190.000 VNĐ

BT417 Bông tai bạc Senyda hoa 8 cánh dãy đá sát vành

BT417 Bông tai bạc Senyda hoa 8 cánh dãy đá sát vành

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

260.000 VNĐ

BT421 Bông tai bạc Senyda nụ đá tam giác

BT421 Bông tai bạc Senyda nụ đá tam giác

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

260.000 VNĐ

BT425 Bông tai bạc Senyda hoa hướng dương xoay

BT425 Bông tai bạc Senyda hoa hướng dương xoay

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

280.000 VNĐ

Hiển thị từ 1 đến 12 của 170 (15 Trang)