Bông tai
Hiển thị:

BT611-1 Bông tai nụ bi nụ ngọc trai nhỏ xi vàng Senyda

BT611-1 Bông tai nụ bi nụ ngọc trai nhỏ xi vàng Senyda

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc nguyên chất- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức..

280.000 VNĐ

60 (lượt mua)
BT611 Bông tai nụ bi nụ ngọc trai nhỏ Senyda

BT611 Bông tai nụ bi nụ ngọc trai nhỏ Senyda

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc nguyên chất- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức..

250.000 VNĐ

62 (lượt mua)
BT381 Bông tai khoen hình thoi hoa 4 cánh Senyda

BT381 Bông tai khoen hình thoi hoa 4 cánh Senyda

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc nguyên chất- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức..

240.000 VNĐ

62 (lượt mua)
BT558 Bông tai khoen bướm đá Senyda

BT558 Bông tai khoen bướm đá Senyda

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

240.000 VNĐ

155 (lượt mua)
BT618 Bông tai khoen chiếc lá đá Senyda

BT618 Bông tai khoen chiếc lá đá Senyda

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc nguyên chất- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức..

260.000 VNĐ

80 (lượt mua)
BT576 Bông tai khoen ngôi sao cẩn đá Senyda

BT576 Bông tai khoen ngôi sao cẩn đá Senyda

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

240.000 VNĐ

92 (lượt mua)
BT294 Bông tai khoen tròn nhụy đá Senyda

BT294 Bông tai khoen tròn nhụy đá Senyda

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc nguyên chất- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức..

240.000 VNĐ

128 (lượt mua)
BT427 Bông tai khoen dây cột ver 2 Senyda

BT427 Bông tai khoen dây cột ver 2 Senyda

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

280.000 VNĐ

77 (lượt mua)
BT379 Bông tai khoen móc đá Senyda

BT379 Bông tai khoen móc đá Senyda

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc nguyên chất- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức..

280.000 VNĐ

154 (lượt mua)
BT484 Bông tai khoen giác caro 2,5cm Senyda

BT484 Bông tai khoen giác caro 2,5cm Senyda

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc Ý 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn..

250.000 VNĐ

110 (lượt mua)
BT609 Bông tai khoen đá hoa văn tròn lồng pha lê (trắng, hổng) Senyda

BT609 Bông tai khoen đá hoa văn tròn lồng pha lê (trắng, hổng) Senyda

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc nguyên chất- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức..

260.000 VNĐ

120 (lượt mua)
BT479 Bông tai khoen full đá Senyda

BT479 Bông tai khoen full đá Senyda

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Chất liệu: Bạc 925- Xuất xứ: Việt Nam CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI- Trọn đời, trong các trường hợp:+ Làm sáng trang sức+ Gắn lại hột ..

270.000 VNĐ

162 (lượt mua)
Hiển thị từ 1 đến 12 của 179 (15 Trang)